หาดสังวาลย์ ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก

หาดสังวาลย์ เป็นชายหาดสั้นๆ ยาวประมาณ 150 เมตร อยู่ถัดจากหาดตาแหวน จากท่าเรือหาดตาแหวนจะมีสะพานไม้ข้ามมาหาดสังวาลย์ หาดนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากที่สุด ไม่ค่อยมีคนไทย เป็นหาดที่มีบรรยากาศเงียบสงบไม่ค่อยมีเรือเข้าออก หรือ กิจกรรมทางน้ำ

หาดทรายที่หาดสังวาลย์จะเต็มไปด้วยเตียงผ้าใบนักท่องเที่ยว หาดนี้เหมาะกับการเล่นน้ำ น้ำนิ่ง คลื่นไม่แรง หาดค่อยๆ ลาดลงทะเล ทรายขาว น้ำทะเลใส คนไม่พลุกพล่านเหมือนหาดตาแหวน ทางฝั่งซ้ายและขวาของหาดสังวาลย์ เป็นโขดหิน ถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวย

สะพานไม้จากท่าเรือหาดตาแหวน ไปยังหาดสังวาลย์

หาดสังวาลย์ น้ำทะเลใส ทรายขาว คลื่นไม่แรง

เตียงผ้าใบนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *