จุดชมวิวเขาหน้ายักษ์ เกาะล้าน

จุดชมวิวเขาหน้ายักษ์ จุดชมวิว 360 องศาอยู่ทางทิศใต้ของเกาะล้าน เป็นที่ตั้งของเสาโทรเลข ทางขึ้นค่อนข้างชัน เมื่อขึ้นไปถึงจุดชมวิวจะสามารถมองเห็น หาดแสม?อาคารอนุรักษ์พลังงาน รูปปลากระเบน กังหันลม หาดนวล แนวภูเขา เกาะครก เกาะสาก และสามารถมองไปได้ไกลถึงฝั่งพัทยา ทางเดินรอบจุดชมวิวจะเป็นทางเดินวนรอบเสาโทรเลข มีรั้วกั้นกันตก จุดชมวิวนี้สามารถมาด้วยด้วยมอเตอร์ไซค์ ไม่มีรถกระบะมาถึง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชมวิว

ทางเดินวนรอบจุดชมวิวเขาหน้ายักษ์ จุดชมวิว 360 องศา แห่งเดียวในเกาะล้าน

จุดชมวิวแห่งนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ เนื่องจากมายาก ไม่ค่อยมีป้ายบอก

หาดนวล

อาคารอนุรักษ์พลังงาน รูปปลากระเบน หาดแสม

กังหันลม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *